QLVB Đồng Nai App

QLVB Đồng Nai App

Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp là một ...

App details


Sponsored Links
1.1
4.1 and up
Everyone
0+
0

0 (0%) votes

App description


Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp là một trong những ứng dụng thông tin quan trọng hiện đang được quan tâm hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay.
Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản.
- Quản lý công việc.
- Quản lý lịch công tác.
- Văn bản nội bộ.
- Báo Cáo thống kê.
ứng dụng QLVB Đồng Nai là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc, giúp tạo lập một môi trường điều hành tác nghiệp điện tử mọi lúc, mọi nơi.

You may also like these apps