شناخت زنان App

شناخت زنان App

شناخت بهتر زنانتفاوت مغز مردان ...

App details


Sponsored Links
v7.0
4.1 and up
Everyone
100+
100

5 (100%) 1 votes

App description


شناخت بهتر زنان

تفاوت مغز مردان و زنان

ده ویژگی مهم زنان

شناخت صحیح از زنان

مقایسه هوش زن و مرد

همچنین هوش رنگین پوستان

و در نهایت رازهایی از شناخت زنان

You may also like these apps