DCS QNI E-OFFICE App

DCS QNI E-OFFICE App

- Tạo dựng môi trường làm việc, liên kết giữa ...

App details


Sponsored Links
1.0
5.0 and up
Everyone
0+
0

0 (0%) votes

App description


- Tạo dựng môi trường làm việc, liên kết giữa người dùng để trao đổi, nắm bắt thông tin và xử lý công việc mọi lúc mọi nơi.
- Giúp việc chỉ đạo điều hành được tập trung, nhanh chóng, kịp thời chính xác. Tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm chi phí điện thoại, di chuyển, giấy tờ in ấn...
- Giúp người dùng nắm bắt được các số liệu, các báo cáo, tin tức quan trọng, theo dõi lịch làm việc thuận tiện.

You may also like these apps