Dalka Data Service App

Dalka Data Service App

Waxaad ka iibsan kartaan xirmooyinka SomNet. Hada kadib uma ...

App details


Sponsored Links
2.0
4.2 and up
Everyone
10+
10

5 (100%) 2 votes

App description


Waxaad ka iibsan kartaan xirmooyinka SomNet. Hada kadib uma baahnid in aad cid la hadashid ama qarash telefan ku bixisid si laguugu shubo xirmo SomNet hadii aad isticmaashaan Dalka Data Service app. Sidoo kale ka waxaad ka heli doontaa Adeegyada EVC Plus, ANFAC iyo Artimet

You may also like these apps