Quy hoạch Bắc Giang App

Quy hoạch Bắc Giang App

Người dân xem được thông tin quy hoạch xây dựng ...

App details


Sponsored Links
1.0.0
4.4 and up
Everyone
0+
0

0 (0%) votes

App description


Người dân xem được thông tin quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Giang bằng smartphone:
- Tại vị trí hiện thời
- Tại địa chỉ quan tâm
- Tại một vị trí bất kỳ được chọn trên bản đồ
Các khu vực có thể xem dữ liệu quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, gồm:
- Thành phố Bắc Giang.
- Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.
- Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.
- Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

You may also like these apps