REFRAN App

REFRAN App

“Рефран” ЕООД е фирма с ...

App details


Sponsored Links
1.0.0
4.2 and up
Everyone
0+
0

0 (0%) votes

App description


“Рефран” ЕООД е фирма с многогодишен опит в производството на огнеупорни, изолационни и строителни материали и изделия, прахообразни смеси за металургията, екологични проекти. Фирмата притежава сертификати за проектиране, производство и търговия с огнеупорни, строителни и изолационни материали. Производствените и складови мощности са разположени на обща площ от 2000 m² в гр. Елин Пелин – Софийско и кв. Кремиковци в гр. София.

You may also like these apps