پښتو ازادي رادیو App

پښتو ازادي رادیو App

د کاریال په اړه:دا کاریال د ازادي ...

App details


Sponsored Links
1.0
4.2 and up
Everyone
1+
1

5 (100%) 1 votes

App description


د کاریال په اړه:
دا کاریال د ازادي رادیو مینوالو ته
د سهولت په پار جوړشوی.....

د کاریال کارول :
د کاریال کارول ډېر ساده دي!
کله چې تاسو یوه پاڼه راخلاصه کړئ او د هغې پاڼې په داخل کې، په نورو موضوعاتو دلوستلو له پاره په هغو لینکونو باندې کلیک وکړئ، نو له داخل شوې پاڼې څخه بلې ته ځئ، په دې وخت کې که تاسو د خپل مبایل په (باک) توکمې کلیک وکړئ، نو له هغې پاڼې څخه تاسو په مکمله توګه د کور مینو سره مخامخ کېږئ او که وغواړئ کور مینو ته داخل نشئ او په هغې پاڼه کې نور موضوعات ولولئ ، نو مهرباني وکړئ، د همغې پاڼې په سر کې له (←) توکمې څخه کار واخلئ، کله مو چې زړه وغوښتل چې د کور مینو ته داخل شئ، په دې وخت کې بیا د مبایل(باک) له توکمې څخه کار واخلئ...
همدارنګه تاسو کولی شئ چې پاڼه لویه او کوچنۍ کړئ، د دې کړنو د ترسره کولو له پاره د هرې پاڼې په پاسنۍ برخه کې له ( +) او (-) توکمو څخه کار واخلئ.

You may also like these apps